|
English
 
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧ |
 

ورود کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
شرايط انصراف

شرایط انصراف:
1- ارائه درخواست انصراف به دفتر شهرك و تكمیل فرم انصراف در شهرك با همراه داشتن دفترچه قرارداد، آخرین تغییرات شركت و یا مدارك شناسایی صاحب یا صاحبان امضاء
2- ارسال فرم انصراف تأیید شده توسط مدیر شهرك به دفتر مركزی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران
3- انجام مراحل اداری انصراف و صدور چك تسویه حساب