|
English
 
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧ |
 

ورود کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
آموزش

1- دوره‌های آموزشی:
یكی از برنامه های حمایتی شركت شهركهای صنعتی تهران برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء آگاهی،دانش و مهارت نیروی انسانی شاغل در  واحدهای صنعتی می باشد كه محدوده برنامه های آموزشی، صنایع داخل شهركهای صنعتی و صنایع كوچك خارج از شهركهای صنعتی استان تهران را شامل می شود.
اطلاعات دوره های آموزشی هر ساله در قالب تقویم آموزشی جهت استفاده و برنامه ریزی مخاطبین در سایت شركت قرار می گیرد و این دوره ها شامل سرفصل های ذیل می باشد. لازم به ذكر است كه در سال 1393 تعداد 3116 نفر از نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی تحت آموزش قرار گرفتند.

2- مخاطبان دوره‌های آموزشی:
مخاطبین دوره های آموزشی  مدیریتی ، مهارتی و كارآفرینی را  مدیران ، كارشناسان  و كارگران شاغل در واحدهای صنعتی داخل شهرك و صنایع كوچك خارج شهرك های صنعتی و همچنین مدیران و كارشناسان صنایع در حال بهره برداری و یا متقاضیان احداث واحدهای صنعتی در شهركهای صنعتی تشكیل می دهند.

3- تقسیم‌بندی دوره‌های آموزشی تحت حمایت شركت:
دوره های مدیریتی، كارشناسی: كلیه آموزش هایی را كه منجر به ارتقاء علمی فراگیران در خصوص مسائل مدیریتی وتخصصی  نظیر مسائل بازار، بهره وری، استانداردهای كیفی، موضوعات تخصصی صنایع  و..... شامل     می گردد. مخاطبین این نوع دوره ها را، مدیران و كارشناسان صنایع كوچك و واحدهای صنعتی مستقر در شهركهای صنعتی تشكیل می دهند. این نوع از دوره های آموزشی  هدف افزایش دانش و تخصص مورد نظر را در مخاطبین دنبال    می نماید.
دوره های كارآفرینی: با توجه به تعداد قابل ملاحظه متقاضیان سرمایه گذاری كه بدنبال احداث واحدهای صنعتی جدید و یا توسعه واحدهای موجود هستند، بمنظور آشنا كردن ایشان با نحوه ایجاد و مدیریت كسب و كار، آموزش های كارآفرینی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.
هدف از برگزاری این دوره ها ارتقا مهارت های كسب و كار  متقاضیان ایجاد و توسعه كسب و كار می باشد كه مخاطبین این دوره را متقاضیان احداث واحدهای صنعتی كوچك و متقاضیان سرمایه گذاری در شهركها و نواحی صنعتی كه مجوزهای لازم جهت احداث واحد صنعتی را دریافت نموده اند، تشكیل می دهند.
دوره های مهارتی: كلیه آموزش هایی كه منجر به ارتقاء مهارت در فرآیندهای عملیاتی( نظیر دوره های عملی مانندجوشكاری و یا دوره های زبان آموزی،كاربرد كامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه و ...) شامل می گردد. از ویژگیهای شاخص فرآیند های عملیاتی می توان به تكرار وظیفه و انجام آن از طریق كاربا یك دستگاه، ماشین آلات و یا نرم افزار های مرتبط می باشد كه مخاطبین اصلی دوره های آموزشی مهارتی را كارگران و تكنسین های صنایع كوچك و واحدهای صنعتی مستقر در شهركهای صنعتی تشكیل می دهند.
 
4- میزان حمایت مالی:
میزان حمایت مالی از دوره های آموزشی  از 25 تا 65  درصد هزینه كل می باشد.

5-فضای آموزشی در شهرك‌های صنعتی:
در شهركهای صنعتی عباس آباد، شمس آباد،پایتخت و نصیرآباد فضاهای مناسبی در مراكز خدمات فناوری و كسب و كار جهت برگزاری دوره های آموزشی تدارك دیده شده است. همچنین در سایر شهركها نیز  فضای آموزشی برای برگزاری دوره های آموزشی وجود دارد.
 
6- نكاتی درخصوص دوره‌های آموزشی:
- دوره های آموزشی بنا به تناسب نوع دوره های آموزشی می تواند داخل شهركهای صنعتی و یا واحدهای صنعتی برگزار گردد .
- برگزاری دوره های آموزشی از طریق موسسات آموزشی معتبر و واجد صلاحیت صورت می گیرد.
- ارائه مدرك آموزشی معتبر برای فراگیران كه حضور منظم و ارزیابی مثبتی در دوره ها داشته اند صادر می گردد.
- مشخصات دوره های آموزشی در تقویم آموزشی شركت بصورت فصلی در سایت شركت  درج می گردد.
در صورت تمایل به حضور و همچنین اعلام نیاز دوره های آموزشی متقاضیان می توانند با سركار خانم حاج صادقی با شماره تماس 89324204 تماس حاصل نمایند.

تقویم آموزشی شش ماهه اول 1396

تقویم آموزشی شش ماهه دوم 1395

تقویم آموزشی شش ماهه اول 1395

تقویم آموزشی سه ماهه اول 1394

تقویم آموزشی سه ماهه دوم 1394

تقویم آموزشی سه ماهه سوم 1394